בתי ספר - מסע ישראלי

בתי ספר

"בתוך שישה ימים מחולל מסע ישראלי סדרה של חוויות מפתח חינוכיות ותמורה משמעותית בזהות התלמידים המשתתפים בו, התלמידים חוזרים אל שגרת בית הספר וגיל ההתבגרות, אך מעתה הם עושים כן עם תובנות בהירות לגבי ישראל וישראליות, לגבי מחויבותם לחבריהם, לקהילתם ולחברה בכלל, והם חשים מחוברים יותר לארץ, לציונות ולמדינה".

פרופסור גד יאיר, ראש המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מסע ישראלי בבתי ספר תיכון

במהלך 15 שנות פעילות הארגון השתתפו למעלה מ300,000 תלמידי ותלמידות יא' ויב' במסע ישראלי בן שבוע ימים, ועוד משתתפים במחנה קיץ ישראלי לתלמידי כיתות ז'-י' בן 10 ימים בחודשי הקיץ. מסע בני ובנות הנוער בנופי הארץ ותכניה מתקיים תוך בירור ערכי רעיוני וחוויתי של זהותם האישית, היהודית, הציונית והישראלית. התכנית החינוכית גובשה במשותף על ידי ארגון  'מסע ישראלי' ואגף של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך והיא מתווה עקרונות מוגדרים המהווים מסגרת לדיון התאמה פרטני מול כל בית ספר, צרכיו ותפיסתו החינוכית. החל משנת 2018 מפעיל מסע ישראלי בבתי הספר גם את מכינות מסע ישראלי בניהול עצמי לבוגרי מסע י'א.

מאות בתי ספר תיכון מכל הארץ השתתפו עד כה במסע ישראלי, בתי ספר מהחינוך הממלכתי, הממ"ד, ההתיישבותי, פנימייתי, מסגרות חינוך מיוחד, נוער בסיכון, בתי ספר עתירי עולים, בתי ספר בהם אוכלוסיות מהמגזר היהודי והלא יהודי. המסע מתנהל ברחבי הארץ ומלווה בסדרה מעמיקה של מעגלי דיון ושיח רלוונטיים על מהותנו וזהותנו הלאומית. המשתתפים והמשתתפות במסע עוברים סדרת חוויות עצמתיות, אינטנסיביות ומעצבות זהות דרך מפגשים עם אנשים, אתרים, מסלולים ומעגלי שיח המחברים אותם לעם, לארץ ולמדינת ישראל.

ימי המסע מתקדמים מן הראשוני והבסיסי אל המורכב והעמוק. כדלהלן:

1. "אני ועצמי" –  יום זה הוא היסוד לכל הימים שיבואו אחריו ובוא אנו נוגעים במעגל הכי פנימי לתלמיד, מעגל האני ועצמי שבו מוזמן התלמיד לבחון את זהותו, להכיר את עצמו, כוחותיו והעוצמות שבו במטרה שיכיר בערך עצמו וביכולתו להגשים את חלומותיו. את החוויה עובר התלמיד באזורי הקצה של הארץ, מכתש רמון, מדבר יהודה, גוש מירון, כרמל, במסע נודד הנמשך כמעט יומיים וכולל לינת שטח ובישולי שדה.

2. "אני והקבוצה" –אחרי יום ״אני ועצמי״, בו הועצמה דמותו של התלמיד, אנו מפגישים אותו עם מעגל הקבוצה. מתוך הבירור האישי של כל משתתף, עולה מקומו בקבוצה ותרומתו אליה. חשיבותה של הקבוצה כמעצימה את היחיד, וכנתרמת על ידו. היחיד מתעצם בשל היותו חלק מקבוצה, וכך כולם נתרמים. החוויה מתקיימת בעזרת משימות אתגר קבוצתיות אשר מתקיימות באתרים שונים ברחבי הארץ.

3. "אני והקהילה" – זהו היום השלישי במסע. מעגל הקהילה נבנה על גבי שני הימים הראשונים במסע. יש בו מן השינוי, מכיוון שזהו היום הראשון בו מגיעים ממרחב השטח והשדה לסביבה עירונית. היום הזה נועד לגלות את מידת הרגישות בחיינו ולברר את משמעותה לגבינו ולגבי הסובבים אותנו. ביום זה נחדד את המהלך: רגישות- אכפתיות- אחריות- נתינה. נעסוק בהעצמת תחושת הרגישות של המשתתף כלפי הסובבים אותו במעגלים השונים (מהקרוב לרחוק), כשהמטרה היא לעורר את תחושת האחריות החברתית, יציאה מפסיביות לאקטיביות, ממצב של הימנעות למצב של פעולה. שיאה של הפעילות בהתנדבות בארגוני חסד, חינוך ורווחה בערים השונות.

4. "אני והעם בארץ" – מקהילה אנחנו מתרחבים לעם, ולמקומו – הארץ. יום זה מתחיל את מעגל הימים ה״לאומיים״, ומשמש כבסיס לקראת יום ״אני והמדינה״ ו״אני והיהדות״. מטרת היום חיזוק השייכות לעם ולארץ מתוך בירור אישי וחווית סיור באתרי טבע, מורשת וזיכרון בהם התרחשו סיפורים היסטוריים ברצף ההיסטורי מתקופת התנ״ך, בית שני, משנה ותלמוד וראשית הציונות ועד ימינו. מעגל זה מביא אותנו אל אזורי שפלת יהודה והרי ירושלים.

5. "אני והמדינה" – לאחר העיסוק בחשיבות הקהילה והקשר לעם ולארץ, ביום זה אנו דנים במדינה שמשלבת בתוכה את הקהילה, העם והארץ. מטרת היום חיזוק תחושת השייכות והאחריות כלפי המדינה והנעשה בה וכלפי עתידה. במהלך היום  כל תלמיד מברר את החיבור שלו למדינה, את מידת האחריות שלו לכל הנעשה במדינה ואת ההבנה שלכל אחד יש את הכוח לעצב את פני המדינה. אם ביום לפני, יום ״אני והעם בארץ״ שאלנו ״למה?״ ביום זה אנו שואלים ״איך?״ איך בונים כאן מדינה טובה יותר, איך תורמים לה? אם ביום לפני דיברנו על הקשר לארץ דרך העבר וההווה, ביום זה אנחנו מדברים על הזיקה למדינה דרך ההווה והעתיד. המטרה היא שהמשתתף ידע כי בכוחו להיות שותף פעיל בתהליכים משמעותיים המתרחשים במדינה. מעגל זה מתקיים בהר הרצל בירושלים בוא אנו מדגישים את החיים שלנו למען המדינה מתוך התייחסות לפן החיובי של העשייה והנתינה שלנו במדינה, תוך פיתוח תחושת אחריות על הנעשה בה.

6. "אני והיהדות" – הרעיון המרכזי ביום זה הוא שהיהדות נוגעת בכולנו בדרך כלשהי והיא המכנה המשותף של כולנו גם אם כל אחד בוחר לחיות כיהודי באופן שונה. מעגל זה חותם את השבוע ומדגיש את המסר שהיהדות מקיפה תחומי חיים שונים וכי היא נוגעת לכל המעגלים שעברנו השבוע. מעגל זה מתקיים בכותל המערבי בירושלים.

מסע ישראלי – פדגוגיה ישראלית במערכת החינוך (מתוך הספר"מסע ישראלי" מאת פרופסור גד יאיר, בהוצאת ידיעות ספרים) ההבדל בין מסע ישראלי לטיול השנתי הרגיל של בית הספר התיכון נעוץ בכוחו של מסע ישראלי לספק למשתתף בו חוויה שאינה רק חדשה, אלא מהווה פלטפורמה לגילוי עצמי ולעיצוב זהות. המשתתפים במסע ישראלי עוברים במסגרתו תהליך של גילוי, של שינוי או של התבגרות. מסע ישראלי והמסע לפולין מזמנים לתלמידי התיכון בישראל שתי חוויות שונות – אך שתיהן נוגעות בליבת הזהות הלאומית והציונית. מסע ישראלי מתמקד בסיפור הציוני ובשורשיו היהודיים וההיסטוריים ומזמן למשתתפים שלל חוויות לאורך שבוע שבו התלמידים פעילים מאוד, שבוע של התנסות מגוונת: מאתגר פיזי אישי וקבוצתי, דרך אתגר חברתי והתנדבותי, ועד ליומיים רוויי משמעות ציונית ויהודית. לעומתו, במסע לפולין התלמידים פסיביים והמסע לפולין מבצע עבודת זיכרון והנצחה מחד גיסא, והטמעה של התובנה הציונית הבסיסית של "לעולם לא עוד" מאידך גיסא.

מסע ישראלי בחדר מורים : במסגרת מחקרים אותם מבצע הארגון עולה מתוך ראיונות עם מנהלים ועם מורים שהשתתפו במסע ישראלי כי בזכות השתתפותם במסע הם נחשפו לשיטות חינוכיות שלא הכירו, וכי בזכות המפגש הבלתי‑אמצעי עם החוויה של תלמידיהם במסע הבינו שטמון בו מפתח חשוב להצלחתם כמחנכים. הם ראו כי הפדגוגיה של המסע מצליחה לחולל למידה או חוויה שהם לא מצליחים לחולל בבית הספר עם שיטותיו המסורתיות. מסיבה זו הם שבו מן המסע ואימצו רכיבים מהפדגוגיה הישראלית שלו במסגרת הוראתם בבית הספר.

מסע ישראל והחינוך הערכי: מינוף הפענוח שמסע ישראלי ערך לחיבור שבין הפדגוגיה הישראלית לחינוך הערכי בישראל יקדם את החינוך הערכי בתוך בתי הספר ויעורר דיון חשוב על זהותם האישית של התלמידים ועל זהותה המתהווה של החברה הישראלית. בכך הם יתרמו – כמו מסע ישראלי – ליצירה של פלטפורמה מכילה ומשתפת של ישראליות.

מכינות מסע ישראלי בניהול עצמי החל משנת 2018 פועלות בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ בכיתות יב' מכינות מסע ישראלי בניהול עצמי. המכינה מיועדת לבתי ספר שביצעו מסע ישראלי בכיתה יא' והיא המשך התהליך החינוכי והערכי אליו נחשפו במסע יא'. שיאה של המכינה הוא מסע ישראלי בניהול עצמי. מטרת המכינה יצירת אקלים בית ספרי ערכי המוביל לשיח, לחיזוק הזהות היהודית ציונית וישראלית וללקיחת אחריות חברתית על הנעשה בבית הספר, באמצעות שיטת ניהול עצמי הכוללת:.

  1. העברת אחריות הלמידה את התלמיד על מנת ליצור תהליך מעמיק של בירור וחיזוק הזהות האישית, היהודית הציונית והישראלית.
  2. הגברת תחושת השייכות לעם לארץ ולמדינת ישראל.
  3. הכרות עם החלקים השונים בחברה הישראלית על מנת לפתח תפיסת עולם מורכבת ולעודד למעורבות חברתית בחיי הקהילה ובמדינת ישראל.
  4. הבניית תשתית בית ספרית לפיתוח פדגוגיה של ניהול עצמי המאפשרת העצמה, תחושת מסוגלות עצמית ושייכות בקרב תלמידי וצוות בית הספר.
  5. לקיחת אחריות כמודל בחירות משמעותיות בחיים

מכינת מסע ישראלי בניהול עצמי פועלת על פי ערכים של אחריות, ידיעת הארץ, שוויון, מעורבות חברתית, חוסן נפשי, התבוננות, ממלכתיות,עומק ומשמעות. בכל מכינה יתקיימו לפחות חמישה ימי למידה וחמישה ימי מסע. כל הפעילות החינוכית מתבצעת על פי אמות מידה ממלכתיות המקדמות סובלנות מתוך הזדהuת עם חזון המדינה וערכיה. המשאבים אותם מעמיד מסע ישראלי לטובת המכינה כוללים: ליווי פדגוגי המסייע בהטמעת פדגוגית הניהול העצמי והעברת האחריות לתלמידים, מדריכי מסע ישראלי, מרצים ומשאבים לטובת ביצוע המסע המסכם של המכינה.

יעניין אותך גם

עיצוב: נעה אלבז, סטודיו דוב אברמסון © | פיתוח: בינטרנט | קידום אתרים: עידן בן אור

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }
× How can we help?