להדריך במסע

עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, המושתתת על יסוד מגילת העצמאות וחזון הנביאים, תלוי ביכולתנו להשפיע על דמותו של דור העתיד במדינת ישראל.

מסע ישראלי’ הוקם לשם כך.

מסע ישראלי הנו מסע מרתק בן שבוע  ימים שמטרתו חיבור והעצמת תחושת השייכות לעם לארץ ולמדינת ישראל. מדריך/ה במסע ישראלי נדרש לדעת להוביל קבוצה בתהליכי עומק משמעותיים, בתחום הדרכת הטיולים ובתחום הנחיית הקבוצות. שני התחומים שזורים יחד בעבודת מדריך מסע ישראלי.

תנאי סף להשתתפות בתהליך האבחון

 • גיל 21 ומעלה (לקבוצות בתי ספר)
 • תעודת בגרות מלאה

תהליך הקבלה להדרכה במסע ישראלי כולל יום אבחון המתקיים במשרדי ‘מסע ישראלי’ בין השעות 08:45-16:00. יש למהר ולהירשם ליום אבחון על מנת להבטיח את מקומכם. ניתן להגיע ליום אבחון לפני ביצוע ההכשרות הנדרשות להדרכה במסע ישראלי. להרשמה יש למלא קודם לכך שאלון היכרות זה, לאחר מכן יישלח אלייך תאריכים אופציונליים ליום אבחון.

לינק לשאלון היכרות:

https://docs.google.com/forms/d/1XaereqnQSRlxcFGny7rma76xU9SjzbJ8aY_UK0a26AQ/edit?usp=drive_web 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: JOBMASAISRAELI@GMAIL.COM או בשיחה טלפונית – 052-2333663 פרטים לגבי הכשרת תעודה להדרכה במערכת החינוך- ניתן לקבל דרך וינגייט במספר 098639263 או בכל מוסד אחר המכשיר לתעודה זו (הרצוג, יד בן צבי, אשכולות, בי”ס לתיירות, וכו’). 

דרישות סף להדרכה במסע ישראלי 

מועמדים שיעברו את תהליך האבחון המפורט לעיל יוכלו לעסוק בהדרכה במסע ישראלי רק בתנאי שיחזיקו בתעודות, ההסמכות וההכשרות המפורטות, וזאת טרם תחילת עבודתם (או יתחייבו לביצוע ההכשרות לפני תחילת עבודתם):

 1. תעודת תו תקן להדרכת טיולים של משרד החינוך עם קמפוסים: נגב שפלה והר. או אישור על סיום “שלב א” של קורס תו תקן להדרכת טיולים של משרד החינוך, הכולל את כל הדרישות המפורטות בהמשך.
 2. תעודת הכשרה אזורית או ייעודית להדרכת טיולים בכרמל ובירושלים. או מינימום הכשרה של שלושה ימים בכרמל ובירושלים.
 3. אישור על הכשרה בהנחיית קבוצות – או מינימום הכשרה של סדנת הנחיה של שלושה ימים.
 4. אישור על השתלמות בהעברת פעילות קבוצתית אתגרית [odt].
 5. אישור בריאות מרופא משפחה.
 6. אישור ממשטרת ישראל להעסקה עם בני נוער.

מסע ישראלי יעביר למועמדים אשר עברו את תהליך האבחון המלצות לגופים מכשירים במסגרתם יוכלו להשלים את ההכשרות וההסמכות הנדרשות לעיל עבור דרישות הסף להדרכה במסע ישראלי. באפשרותם של המועמדים לקחת חלק בשלב א’ של קורס היתר להדרכת טיולים של משרד החינוך [תו תקן], אשר כולל בתוכו את כל הדרישות המפורטות לעיל. קורס זה מקנה תעודה להדרכה רק במסע ישראלי ומועמדים אשר ירצו להשלים תעודה זו לתו תקן מלא יוכלו להמשיך לשלב ב’ אשר יתקיים במהלך חודש ינואר. פרטים נוספים יימסרו למועמדים אשר ימשיכו בתהליך האבחון. הערות והבהרות

 1. בכדי להיות מדריך מסע ישראלי יש להיות בעל תו תקן בתוקף עם 2 קמפוסים-  נגב ושפלה והר. ללא קמפוסים אלו אין אפשרות להדריך במסגרת מסע ישראלי. גם מדריכים שהינם בעלי תו תקן מחויבים בקמפוסים אלו ויוכלו לעשות השלמה ע”פ רישום מראש בגופים המכשירים.
 2. מסע ישראלי אינו גוף מכשיר ואינו מפעיל את קורס תו התקן וההשתלמויות הנוספות המופיעות לעיל.
 3. חשוב לציין כי בכל השלבים האמורים, הן בשלב האבחון והן בשלב בו משתתף המועמד בקורס תו תקן, אין יחסי עובד-מעביד בין המועמד לבין ‘מסע ישראלי’. יחסי עובד מעביד יחלו אך ורק עם חתימה על הסכם עבודה, לאחר שהמועמדים יסיימו את כל הליכי האבחון, יהיו בעלי תו תקן ויתר ההכשרות הנדרשות, ועמותת מסע ישראלי תסכים לקלוט אותם אצלה כמדריכים.
 4. מהותם של כל ההליכים המפורטים בהליך האבחון, הינם לאבחן את המועמדים, ובכלל זה, מסע המועמדים מהווה אף הוא שלב נוסף בהליך האבחון.
 5. מטרת הליכי האבחון היא ליצור מאגר מדריכים פוטנציאלי ולכן עמותת מסע ישראלי אינה מתחייבת להעסיק מועמד כלשהו אשר השתתף בהליכי האבחון, ואשר עבר קורס תו תקן.
 6. עלינו להדגיש כי אין באמור לעיל כדי להוות הצעת עבודה מטעם עמותת מסע ישראלי.
 7. ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים.
 8. שימו לב: אם מסיבה כלשהי אתם בוחרים להסיר את מועמדותכם – בכל שלב שהוא – נבקשכם להודיע לנו מיד!
עיצוב: נעה אלבז, סטודיו דוב אברמסון © | פיתוח: בינטרנט

הצטרפו למסע ישראלי