חברות וארגונים

מסע ישראלי פונה לכלל האוכלוסייה בארץ. חברות הייטק וחברות עסקיות, עמותות חברתיות וארגונים שונים. במסעות אלה הדגש הוא על העצמה אישית וארגונית המתקיימת הודות לשיח ערכי שתוצאותיו, שייכות לכידות הנעה לפעולה ולקיחת אחריות כלפי הארגון והחברה. מסע שהוא חוויה ייחודית בחיי הארגון. משך המסע יומיים עד שישה ימים, בו מקיימים המשתתפים בירור פנימי ביחס לעצמם, למקום עבודתם, לקהילה ולמדינה.

עיצוב: נעה אלבז, סטודיו דוב אברמסון © | פיתוח: בינטרנט

הצטרפו למסע ישראלי