מחקרים - מסע ישראלי

מחקרים

מסע ישראלי - מחקר הערכה

תאריך פרסום: 03/2017

עורך המחקר : פרופסור גד יאיר ראש המכון לחקר הטיפוח בחינוך האוניברסיטה העברית בירושלים.

מטרת המחקר היתה לבחון את השפעת התוכנית ואת תרומתה לעיצוב דור העתיד של מדינת ישראל. במסגרת המחקר נבחנה השפעת התוכנית במגוון מישורים חינוכיים, כמו למשל מחויבות לשירות משמעותי, אזרחות משמעותית ותרומה לקהילה, מחויבות לעם, למדינה וליהדות, וזאת לצד השפעות המסע על הליכי גילוי עצמי והגדרת זהות עצמית בקרב המשתתפים. תוצאות המחקר ראו אור בשנת 2017 בספר "מסע ישראלי" מאת פרופסור גד יאיר בהוצאת "ידיעות ספרים". את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים השונות.

להרצאתו של פרופסור גד יאיר לחצו כאן.

על המחקר

המחקר התקיים בין השנים 2015-2016 ובמהלכן נאספו נתונים איכותניים וכמותניים מ‑89 בתי ספר, מנהריה ומעלות שבצפון ועד דימונה שבדרום. המרכיב האיכותני כלל קבוצות מיקוד וראיונות עומק שנערכו ב‑73 בתי ספר ברחבי הארץ. במסגרת המרכיב האיכותני במחקר ערך צוות המחקר שלושה ראיונות עומק בכל מוסד: אחד עם קבוצת תלמידים בוגרי המסע, אחד עם קבוצת מורים שהשתתפו במסע וריאיון אישי עם מנהל או מנהלת בית הספר.

במחקר התקיימו 124 קבוצות מיקוד, מהן 120 קבוצות מיקוד עם תלמידים ומורים שהשתתפו במסע: שישים קבוצות מיקוד עם תלמידים, שישים קבוצות מיקוד עם מורים. נערכו גם שלוש קבוצות מיקוד עם הורים לתלמידים שהשתתפו בתוכנית וקבוצת מיקוד אחת עם בוגרי מסע ישראלי, שסיימו אותו לפני כחמש שנים.  נוסף על כך התקיימו שבעים ראיונות עומק עם מנהלי בתי ספר וחמישה ראיונות עומק עם קובעי מדיניות (בעלי תפקידים רלוונטיים במשרד החינוך, חברים בדירקטוריון עמותת מסע ישראלי ובעלי תפקידים בתכנון התוכנית ובביצועה). המחקר בוצע בכפוף לאישורו של המדען הראשי של משרד החינוך והתרבות. 

קרא עוד >

מסע ישראלי - מחקר הערכה בקרב תלמידים דוברי רוסית

תאריך פרסום: 08/2016

בין השנים 2015-2016 התקיים מחקר כמותני לבחינת השפעת תכנית מסע ישראלי על תלמידים ממשפחות דוברות רוסית . המחקר התבסס על שאלונים שמילאו המשתתפים טרום יציאתם למסע ולאחריו. שאלונים אלה גובשו על ידי חברת הערכה חיצונית למסע בשם "משב מחקר יישומי". הנתונים עובדו על ידי צוות המחקר באוניברסיטה בראשותו של פרופ' גד יאיר, ראש המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אוניברסיטה עברית פרק כמותי

על המחקר

המחקר הכמותני התבסס על שאלונים שמילאו המשתתפים לפני ואחרי המסע. בשאלונים התבקשו המשתתפים לדרג את עמדותיהם ביחס לארבעה נושאים מרכזיים: חברה וקהילה; עם ישראל וארץ ישראל; מדינה; ויהדות. בשאלונים שהוצגו למשתתפים לאחר המסע, הם התבקשו להצביע על נקודות לשיפור ולשימור במסע באמצעות שאלות פתוחות. כמו כן הוצגו שאלות רקע (כגון מוצא, גיל ומגדר). בסך הכול עובדו 3,928 שאלונים שנאספו מ‑32 בתי ספר, מתוכם 2,081 שאלונים שנאספו טרם היציאה למסע ו‑1,847 שאלונים שמולאו לאחריו. נערך זיווג בין השאלונים שנאספו לפני ואחרי המסע ברמת בית הספר בקרב 31 בתי ספר.

קרא עוד >

מסע ישראלי - שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות 2009-2014

תאריך פרסום: 03/2015

בין השנים 2009-2014 בוצע ע"י חברת "משב" מחקר יישומי, מחקר  הערכה  בקרב משתתפי מסע ישראלי. במסגרת ההערכה נבדקו שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות בחיזוק הזהות החיבור והזיקה בתחומי: קהילה וחברה, עם ישראל וארץ ישראל, המדינה וזהות יהודית. השינויים נבדקו באמצעות כלי עמדות ותפיסות ערכיות, מדידה לפני – ואחרי המסע.

מצגת משב ריכוז ממצאים 2009-2014

על המחקר

מטרות ההערכה היו:

 • לספק תמונת מצב מהימנה ותקפה לגבי שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות – חיזוק הזהות החיבור והזיקה, בתחומים הבאים: זהות יהודית. מדינת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, קהילה וחברה.
 • בחינת איכות תרומה, עוצמת החוויה ושביעות רצון בתחומי הדרכה, תנאים פיזיים, ניהול וארגון, דינמיקה חברתית ובחינת המשמעות החשיבות והתרומה של הפעילויות ומעגלי הזהות במסע.
 • לספק תמונת מצב מהימנה ותקפה בפרספקטיבה נוספת של אנשי מקצוע על איכות המסע בתחומי ניהול וארגון, דינמיקה בקבוצה, הדרכה ופעילויות לפי ימים.
קרא עוד >

חוברת כנס מסע ישראלי כמחולל שינוי ה- 3

תאריך פרסום: 3.3.2016

חוברת הכנס השלישי של מסע ישראלי כמחולל שינוי ובה מקבץ מאמרים העוסקים בעולמות התוכן של המסע והיבטים שונים של המסע.

חוברת הכנס ה-3

 1. זהות יהודית ציונית במסע ישראלי / דרור חמאוי.
 2. דרוש שינוי – על הצורך בחינוך יהודי-מסורתי ראוי / ד״ר יהודה מימרן.
 3. מסע ישראלי בשיתוף עם קרן ג׳נסיס ישראל.
 4. ישראליות משלהם: תמורות בדפוסי הזהות של דוברי רוסית בישראל / ולדימיר ) זאב ( חנין, אלק ד׳ אפשטיין, מרינה ניזניק  ״קום התהלך בארץ״ – המהפך ביחס לטבע ולטיול / זאב ולק.
 5. מהכרת הארץ לאהבת מולדת / אלי שיש.
 6. מסע ישראלי – מחקר הערכה תשע״ה / המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.
קרא עוד >

מסע ישראלי אסופת מאמרים

תאריך פרסום: 2015

במלאת עשור למסע ישראלי ולקראת הכנס השני של מסע ישראלי כמחולל שינו יצאה לאור חוברת הכנס ובה מקבץ מאמרים העוסקים בעולמות התוכן של המסע והיבטים שונים של המסע

מסע ישראלי חוברת מאמרים

המאמרים 

 1. הליכה וכתיבה – שני ממדים במשמעותו של המסע / דרור חמאוי
 2. טיולי בית הספר כמנגנון מייצר משמעות / תמיר ליאון
 3. תפיסת מכלול הנופאדם / ד״ר טימי בן יוסף
  מטיול שנתי – למסע משמעותי / אלי שיש
 4. מחוויית מפתח לנקודת מפנה / פרופ' גד יאיר
 5. מעמדו ותפקידו של המורה בטיול – מבט מהעבר אל העתיד / ד״ר אסף זלצר
קרא עוד >

יעניין אותך גם

עיצוב: נעה אלבז, סטודיו דוב אברמסון © | פיתוח: בינטרנט | קידום אתרים: עידן בן אור

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }
× How can we help?